Warunki korzystania

Prosimy zapoznać się z poniższymi zasadami regulującymi korzystanie z strony internetowej icecasinoonline.pl. Korzystając z serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie się do niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Administrator strony zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na stronie icecasinoonline.pl.

1. Definicje

W niniejszym regulaminie stosuje się następujące definicje:

 • Strona internetowa icecasinoonline.pl – strona udostępniająca treści i usługi dostępne pod adresem icecasinoonline.pl
 • Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu icecasinoonline.pl
 • Administrator – właściciel strony internetowej icecasinoonline.pl

2. Korzystanie z serwisu

Korzystanie z serwisu icecasinoonline.pl jest bezpłatne i dobrowolne. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania ze strony. W przypadku naruszenia regulaminu, Administrator ma prawo zablokować dostęp Użytkownikowi.

Użytkownik ma zakazane:

 • publikowanie treści o charakterze obraźliwym, wulgaryzmy, treści pornograficzne;
 • dokonywanie jakichkolwiek działań mających na celu naruszenie prywatności innych Użytkowników;
 • publikowanie nielegalnych treści;
 • bezpośrednie lub pośrednie działania mogące przyczynić się do awarii lub zakłóceń działania serwisu icecasinoonline.pl.

3. Ochrona danych osobowych

Administrator serwisu icecasinoonline.pl zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników.

 • W przypadku rejestracji, Użytkownik podaje dobrowolnie swoje dane, które są wykorzystywane w celu świadczenia usług na serwisie.
 • Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim.
 • Administrator serwisu korzysta z plików cookies w celu optymalizacji i personalizacji serwisu.

4. Prawa autorskie

Wszystkie treści publikowane na stronie icecasinoonline.pl są chronione prawem autorskim i stanowią własność Administratora lub zostały opublikowane na zasadach licencji.

 • Użytkownik ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa autorskiego i nie może publikować treści bez zgody ich właściciela.
 • Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, ani rozpowszechniać treści z serwisu icecasinoonline.pl bez zgody Administratora lub właściciela praw autorskich.
 • Korzystanie z treści opublikowanych na stronie icecasinoonline.pl jest dozwolone jedynie w zakresie zgodnym z prawem i w celach niekomercyjnych.

5. Odpowiedzialność

Administrator strony icecasinoonline.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 • wykorzystanie treści opublikowanych przez Użytkowników;
 • uszkodzenia lub utratę danych wynikających z korzystania z serwisu;
 • awarie, przerwy w działaniu serwisu;
 • informacje i treści publikowane przez osoby trzecie, których linki mogą znaleźć się na stronie icecasinoonline.pl;
 • skutki korzystania z treści publikowanych na stronie icecasinoonline.pl.

6. Postanowienia końcowe

W przypadku konieczności kontaktu z Administratorem, Użytkownik może skorzystać z adresu email: [wprowadź adres email].

Regulamin icecasinoonline.pl obowiązuje od momentu opublikowania na stronie i jest dostępny dla wszystkich Użytkowników.

Użytkownik korzystający z serwisu icecasinoonline.pl potwierdza zapoznanie się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.