Polityka prywatności

Witamy w Polityce Prywatności icecasinoonline.pl!

Niniejszy dokument przedstawia zasady, na jakich gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników. Zachęcamy do zapoznania się z treścią poniższej polityki, abyś mógł/mogła świadomie korzystać z naszej strony internetowej.

Gromadzenie danych osobowych

Podczas korzystania z naszej strony internetowej, możemy zbierać pewne dane osobowe. Są to informacje, które użytkownicy dobrowolnie nam udostępniają poprzez formularze kontaktowe lub rejestracyjne. Mogą to być takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp. Podawanie tych informacji jest dobrowolne, jednakże może być konieczne w celu skorzystania z pewnych funkcji naszej strony.

Ważne jest, abyś zdawał/a sobie sprawę, że nie gromadzimy ani nie przechowujemy żadnych informacji finansowych czy danych karty kredytowej.

Wykorzystywanie danych osobowych

Głównym celem gromadzenia danych osobowych jest umożliwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej oraz obsługa zgłoszeń i zapytań. Dane osobowe pozyskane od naszych użytkowników mogą być wykorzystane w następujących celach:

  • realizacja i dostarczanie usług świadczonych przez naszą stronę
  • kontakt z użytkownikami w odpowiedzi na ich zapytania i zgłoszenia
  • wysyłanie informacji marketingowych oraz ofert promocyjnych (jeśli użytkownik wyraził na to zgodę)
  • analiza danych w celu doskonalenia naszych usług i dostosowania ich do potrzeb użytkowników

Dane osobowe nie będą udostępniane ani sprzedawane osobom lub podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dążyliśmy do wprowadzenia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony zgromadzonych danych osobowych naszych użytkowników. Stosujemy wszelkie dostępne środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed dostępem i wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione. Mimo to, należy pamiętać, że żadna metoda przesyłania danych przez internet lub przechowywania w systemach elektronicznych nie jest całkowicie bezpieczna. Nie możemy więc zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa danych.

Zachowujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko przez okres konieczny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Po tym okresie dane zostaną usunięte z naszych systemów, chyba że przepisy prawa zakazują nam ich usunięcia lub przewidują dłuższy okres przechowywania.